O súťaži

Preprava tovaru a osôb je tepnou každej ekonomiky.
Chceme priblížiť a zatraktívniť povolanie profesionálneho vodiča nákladnej a autobusovej dopravy žiakom a žiačkam na stredných odborných školách so zameraním na autodopravu a motivovať žiakov základných škôl k výberu a štúdiu na stredných odborných školách so zameraním na autodopravu.

Kráľovná a kráľ ciest 2023 je pilotný ročník súťaže, kde si zmiešané tímy vodičov–profesionálov a žiakov zmerajú svoje zručnosti. Do súťaže zapájame aj ženy- vodičky, aby sme mladým dievčatám ukázali, že povolanie vodič/vodička je aj pre nich možnosťou voľby povolania.

Veríme, že súťaž prispeje aj k zmene vnímania povolania vodič-profesionál v očiach žiakov/žiačok, širokej verejnosti, ale najmä u rodičov detí.

Súťaž je rozdelená na dve kolá.

Kvalifikačno-nominačné kolo

Pre školy: uzávierka 15. 7. 2023, nominácie ohlásime 8. 9. 2023
Pre vodičov: uzávierka 18. 8. 2023, nominácie ohlásime do 8. 9. 2023
Do hlavnej súťaže postúpi 10 žiakov/žiačok a 10 vodičov/vodičiek

Hlavná súťaž

29. 9. 2023 počas Autosalónu Nitra, na výstavisku Agrokomplex
10 dvojčlenných súťažných tímov (zloženie 1 tímu = 1 žiak + 1 vodič) bude súťažiť v individuálnych aj tímových disciplínach,
z teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností.

Kto môže súťažiť

Triedny kolektív ZŠ (7. – 9. ročník)

Súťažné podmienky:
Do súťaže sa môžu zapojiť triedne kolektívy 7. – 8. ročníka v šk. roku 2022/2023 (budúcoroční ôsmaci a deviataci, súťaže nie je určená pre jednotlivcov). Registrovať sa s videom do súťaže je možné do 15. 7. 2023
Ako triedny kolektív natočte a pošlite nám video max. dĺžka 3 min., v ktorom nám odpoviete na všetky tieto otázky:

Ako môže nedostatok vodičov kamiónov ovplyvniť náš život? Ako by vyzeral náš život bez vodičov kamiónov a autobusov?

Oceníme kreativitu, nápaditosť videí a zapojenie sa čo najväčšieho počtu žiakov z danej triedy do videa ako aj splnenie úlohy: odpovedať na všetky otázky prostredníctvom videa. Video môže byť vytvorené na rôzne spôsoby – rozhovory alebo reportáž zo školy, ankety, hudobný klip, hraná scénka, reklamný spot… fantázii sa medze nekladú.

Technické požiadavky na video:
Dĺžka max. 3 min. v štandardnom formáte ako wmv, mp4. mov a pod. Video nahrajte na miesto/úložisko (napr. google drive, youtube channel alebo iné), kde bude dostupné neobmedzene pre hodnotiacu komisiu. Link na takto uložené video skopíruje váš prihlasovateľ a vloží do registračného formulára za triedu.

Kompletné pravidlá súťaže nájdete tu.

1.-3. miesto
vstup na hlavnú súťaž a Autosalón v Nitre dňa 29.9.2023 zadarmo
(vrátane vstupenky pre 1 triedneho učiteľa)

Ceny v Hlavnej súťaži
Nominované triedy = budú počas Hlavnej súťaže na Autosalóne hlasovať za najsympatickejšiu súťažnú dvojicu.
Z odovzdaných hlasov vylosujeme 3 šťastlivcov, ktorých odmeníme.

Ostatní účastníci súťaže
Základné školy, ktoré sa do súťaže zapoja s min. 1 triedou získajú
50% zľavu z ceny vstupeniek na Autosalón v Nitre.

REGISTRÁCIA JE UKONČENÁ

Žiak Strednej odbornej školy

Súťažné podmienky:
Súťaž je určená pre žiakov, 1. - 3. ročníka v šk. roku 2022/2023 ( budúci 2.- 4. v šk. roku 2023/2024), stredných odborných škôl so zameraním na autodopravu. Výhodou je ak ide o odbor zo zoznamu učebných a študijných odborov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 11 k vyhláške č. 44/2016 Z.z. na účel oslobodenia od výučby teórie v kurzoch základnej kvalifikácie, nakoľko predpokladom pre úspech vo finálovom kole bude aj znalosť teórie, ktorá sa vyučuje v kurzoch základnej kvalifikácie, zoznam odborov nájdete tu:
https://www.epi.sk/zz/2016-44#prilohy
Registrovať sa s videom do súťaže je možné do 15. 7. 2023

Natoč a pošli nám link na video max. dĺžka 3 min., v ktorom nám odpovieš na všetky tieto otázky:

Prečo si si vybral/a štúdium na dopravnej škole?
Zaujala by Ťa možnosť stať sa vodičom kamiónu a napríklad tak precestovať celý svet?
Ako vnímaš povolanie vodiča kamióna/autobusu ty?

Oceníme kreativitu, nápaditosť videí ako aj splnenie úlohy: odpovedať na všetky otázky prostredníctvom videa. Video môže byť vytvorené na rôzne spôsoby – rozhovory alebo reportáž zo školy, ankety, hudobný klip, hraná scénka, reklamný spot…fantázii sa medze nekladú. Do hlavnej súťaže postúpi 10 žiakov na základe vyhodnotenia porotou, ktorú bude tvoriť organizačný tím súťaže.

Technické požiadavky na video:
Video nahraj na miesto/úložisko (napr. google drive, youtube channel alebo iné), kde bude dostupné neobmedzene pre hodnotiacu komisiu. Link na takto uložené video skopíruj a vlož do registračného formulára.

Kompletné pravidlá súťaže nájdete tu.

Ceny v kvalifikačnom kole
postupujúci žiak = účasť vo finále zadarmo, možnosť hrať o hodnotné ceny vo finále
triedny kolektív, z ktorého bude postupujúci žiak do hlavnej súťaže = vstupenky na autosalón v deň konania Hlavnej súťaže zadarmo vrátane 1 triedneho učiteľa
školy, z ktorých sa do súťaže zapojí aspoň 5 žiakov, získajú 50% zľavu na cenu vstupeniek na autosalón

Ceny v Hlavnej súťaži
1.-3. miesto preplatenie nákladov na Vodičský preukaz B v plnej výške + vecné ceny.
4. – 10. miesto vecné ceny.

Všetci žiaci, ktorí budú účastní finále, dostanú plaketu z ministerstva dopravy + 1x vstupenku zadarmo na konferenciu Cestná doprava, ktorá sa bude konať 12. 10. 2023 v X-Bionic v Šamoríne.

REGISTRÁCIA JE UKONČENÁ

VODIČ/VODIČKA PROFESIONÁL

Súťažné podmienky:
Súťaž je určená slovenským vodičom nákladnej a osobnej dopravy pracujúcim pre slovenského dopravcu. Zapojiť do súťaže sa môže vodič, ktorý bude spĺňať nasledovné kritériá:

 • nominuje ho zamestnávateľ
 • je občanom SR
 • minimálne 15 rokov držiteľ vodičského oprávnenia skupiny CE alebo minimálne 10 rokov držiteľ vodičského oprávnenia skupiny D,
 • minimálne 10 rokov držiteľ kvalifikačnej karty vodiča,
 • minimálne 10 rokov odpracovaných na území SR
 • za posledné 2 roky bez závažného priestupku,
 • v súčasnosti zamestnanec SK dopravcu, resp. SZČO so sídlom na SK
 • dňa 29. 9. 2023 sa bude môcť osobne zúčastniť teoretickej a praktickej časti (súťaže) v Nitre počas Autosalónu v priestoroch výstaviska Agrokomplex

Termíny:

 • registrácia cez formulár na stránke https://www.kralakralovnaciest.sk/ do 18. 8. 2023
 • kvalifikačné súťažné kolo: vyplnenie a odoslanie online testu na stránke https://testy-skvza.sk/ do 25. 8. 2023
 • zaslanie/doručenie potrebných dokumentov na preukázanie stanovených kritérií do 7. 9. 2023 – tento termín bude platiť iba pre prvých 30 umiestnených

Kompletné pravidlá súťaže nájdete tu.

V čase registrácie bude zo strany vodiča vyžadované vyhlásenia, že spĺňa stanovené súťažné kritéria. Tieto budeme žiadať preukázať v momente ak sa umiestni do 30. miesta po vyplnení on-line testu = kvalifikačné kolo.

Po registrácii bude danému vodičovi zaslaný infomail s pokynmi pre vyplnenie online testu spolu s prideleným číslom, ktoré vloží do poznámky na konci testu a odošle na adresu: sutaz@cesmad.sk.

Rozhodujúci bude nie len počet bodov za správne odpovede, ale aj čas, za ktorý formulár vyplní, a to najmä v prípade dosiahnutia rovnakého počtu bodov.

Po vyhodnotení oslovíme prvých 30 registrovaných vodičov a zašleme im zoznam dokumentov, ktoré bude potrebné predložiť vrámci overovania vyhlásení, ktoré boli pri registrácii.

Následne po doručení podkladov v stanovenom termíne rozhodne komisia zložená zo zástupcov organizačného tímu súťaže o 10 finalistoch, ktorí budú súťažiť v Hlavnej súťaži dňa 29. 9. 2023 na Agrokomplexe v Nitre.

Ceny v Hlavnej súťaži
1.-3. miesto poukaz na pravidelný výcvik vodiča
4. – 10. miesto hodnotné vecné ceny.

PRIHLÁS SA

Partneri súťaže

Ak máte otázky, kontaktujte nás:
sutaz@cesmad.sk
+421 911 467 854